Test 1
1. Măduva spinării:
a) este localizată în cutia toracică
b) are rol în formarea senzaţiilor vizuale
c) este centru al unor reflexe vegetative
d) este sediul activităţii nervoase superioare
2. Cerebelul:
a) are rol în reglarea temperaturii
b) este situat în canalul vertebral
c) prezintă substanţă albă la interior
d) recepţionează informaţii vizuale
3. Substanţa albă a măduvei spinării:
a) conţine centrii nervoşi
b) integrează activitatea nervoasă superioară
c) coordonează comportamentele învăţate
d) conduce impulsurile nervoase între măduvă şi encefal
4. Nucleii senzitivi din trunchiul cerebral:
a) primesc impulsuri de la organe de simţ
b) sunt centrii unor reflexe condiţionate
c) formează scoarţa cerebeloasă
d) trimit comenzi la muşchii scheletici
5. Substanţa cenuşie a măduvei spinării:
a) este formată din axoni
b) realizează reflexul salivar
c) conţine centrii nervoşi
d) are rol de conducere
6. Următorul reflex somatic este monosinaptic:
a) de flexie
b) rotulian
c) de micţiune
d) vasoconstrictor
7. Celulele gliale:
a) sunt anucleate
b) generează impulsurile nervoase
c) sintetizează mielina
d) sunt hrănite de către neuroni
8. Paralizia unui membru se numeşte:
a) boala Parkinson
b) epilepsie
c) monohibridare
d) monoplegie
9. Următorul reflex somatic este polisinaptic:
a) de flexie
b) rotulian
c) de micţiune
d) vasoconstrictor
10.
Neuronii:
a) prezintă centrozom
b) au rol în nutriţia celulelor gliale
c) sunt mai numeroşi decât celulele gliale
d) au corp celular şi prelungiri
11. Cerebelul are rol în:
a) comandarea mişcărilor
b) sensibilitatea auditivă
c) menţinerea echilibrului
d) reglarea poftei de mâncare
12.